Değerli arkadaşlar,

Bilindiği üzere bu yıl ülkemizde kademeli olarak zorunlu BES(ZORUNLU BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ) uygulamasına geçildi. Buna göre Demiryol İş İzmir Şubesi olarak örgütlü olduğumuz işyerlerinde İzmir Metro ve İzban’da 1 Nisan 2017 tarihinde uygulama başlayacaktır. Bu nedenle sizleri bilgilendirmek ve bilinçli olarak durumunuza uygun doğru karar vermeniz için aşağıda ki açıklamaları bilginize sunuyoruz.

 • Her şeyden önce 45 yaşın altında olan bütün çalışanların sisteme dahil olması yasal olarak zorunlu. Ancak sistemden ayrılmak her zaman mümkün. İlk 2 ay içerisinde emeklilik şirketine dilekçe ile müracaat edilerek sistemden çıkılabiliyor. Eğer 2 ay içinde dilekçe verilmezse + 1.000 TL ek devlet katkısı BES hesabınıza yatırılıyor. Bu yatırılan ek devlet katkısını hak etme koşulları ise; ilk 3 yılda sistemden çıkılırsa 0, 3-6 yıl arası sistemden çıkılırsa %15, 6-10 yıl arasında sistemden çıkılırsa %35, 10 yılı doldurduktan sonra sistemden çıkılırsa %60, emeklilik hak edildiğinde ise(56 yaş dolduğunda) %100 oluyor.
 • 56 yaş doldurulup emeklilik hak edildiğinde sistemden toplu para almak yerine en az 10 yıl emekli maaşı almak tercih edilirse o tarihte ki mevcut birikimin %5’i kadar ek %5 daha devlet katkısı birikime ilave ediliyor.
 • Emekli maaş miktarı sistemde kalınan süreye bağlı olduğu kadar emekli maaşı alınacak süreye de bağlı. Yani emeklilik koşulları oluştuktan sonra sistemden ne kadar süre ile emekli maaşı alınacağı tercihe bağlı.
 • Halen bireysel olarak BES yaptıranlarda zorunlu olarak sisteme dahil edilecek.
 • İlgili yasaya göre çalışanlar sisteme dahil olduktan sonra maaşlarından prime esas kazanç üzerinden %3 BES primi kesilecek. Çalışanlar talep ederlerse işverene müracaat ederek daha yüksek kesinti yaptırabilecekler.
 • Sisteme dahil olanlardan Fon İşletim Gideri dışında herhangi bir kesinti yapılmayacak.
 • Yapılan kesintileri ilgili emeklilik şirketine çalışanlar adına yatırmaya işveren zorunlu olduğu için bu kesintileri zamanında yatırması zorunlu. Ancak zamanında yatırmazsa gecikme nedeniyle çalışanlar zarara uğrayacaklar. Uğranan bu zararı karşılama yükümlülüğü işverene ait. İşverene yapacağı her ihlal için 100 TL idari para cezası verilecek olsa da işveren ödemeleri zamanında yatırmazsa oluşacak zarar nedeniyle işverenle sürekli karşı karşıya kalınacağı önemli bir nokta.
 • Sisteme dahil olanlar birikimlerini e-Devlet üzerinden takip edebilecekler. Bir anlamda işverenin ödemeleri düzenli yapıp yapmadığının kontrolü çalışanlar tarafından yapılacak.
 • Çalışanlar kesintiler yapılırken ödeme yapmaya ara verebilirler ancak bu ara en fazla 3 ayla sınırlı. 3 ayın bitiminde tekrar ara verme talep edilebilir.
 • Sisteme dahil olurken emeklilik şirketini seçme yetkisi kanun gereği işverende olacak.
 • Kesintiler yapılırken iş değişikliği olacak olursa eski işyerindeki kesintiler ve tüm hak edişler yeni işyerinin BES sistemine aktarılacak.

İŞLERİNİZDE KOLAYLIKLAR DİLERİZ

DEMİRYOL İŞ İZMİR ŞUBESİ

İLK 2 AYDA AYDA SİSTEMDEN AYRILMAK İSTEYENLER İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

DİLEKÇE ÖRNEĞİ