TOPLAM GÜN : 9288
2000 ÖNCESİ GÜN :7481
2000 SONRASI GÜN:1807
ESKİ TAM AYLIK BAĞLAMA (ETA)
1990-99 arası prime esas kazançların toplamı ( SSK'dan çekilen hesap döküm cetvelinden alınacak) =4.476.069.100 TL
Tablo 1. Den gösterge seçmek için ortalama yıllık kazancı bul
1999 öncesi yıllık kazanç toplamı = 4.476.069.100 = 447.606.910 TL (Ortalama yıllık kazanç)
1010
GÖSTERGE TESPİTİ : ÜST GÖSTERGE TABLOSUNDAN SEÇİLECEK (tablo:1)
Bu kişinin Derecesi 1, Kademesi 8 , Göstergesi 15075
ESKİ MAAŞ BAĞLAMA ORANI TABLO:2'DEN SEÇİLECEK
İlk 5000 gün için %50,2 5000 günden sonraki her 240 gün için 1 puan ilave edilecek
toplam gün - 5000 gün
9288-5000 = 4288 =17, 8 (küsuratlar dikkate alınmaz)
240
ESKİ MAAŞ BAĞLAMA ORANI : 5000 gün için tablodan + %17
% 50,2 + % 17 = % 67,2 Eski maaş bağlama oranı
ESKİ TAM AYLIK (ETA) TUTARI = GÖSTERGE x KATSAYI x MAAŞ YÜZDESİ
15075 x 12000 x %67,2 = 121.564.800 TL
ESKİ KISMİ AYLIK EKA) HESABI = ETA x 2000 öncesi gün / Toplam gün
121.564.800 x 7481 / 9288 = 97.914.112 TL
ESKİ KISMİ AYLIĞIN MAAŞ BAĞLANAN YILIN BAŞINA TAŞINMASI(EKA'nın güncellenmesi) =
EKA x 1999 yılı aralıktan bu yana tüfeler x yıllık GSMH = ÇARPAN KATSAYISI ( 2005 ocak ayı için
bu sayı 5,09 'dur)
01 OCAK 2005 ' e güncellenmiş EKA = 97914112(EKA)x5,09 =498.382.830 TL
2000 SONRASI PRİME ESAS KAZANÇLARIN BULUNMASI
YILIPRİME PRİME ESAS GÜNCELLEMEGÜNCEL KAZANÇ
ESAS GÜNKAZANÇKATSAYISI
200537276466000012764660000
200433019958367999119958367999
2003360188842307081.093220644241010
2002360146244634811.369421030420027047849
200136097019559081.914677924318576120800
200036059920000003.226232302519331583957
TOPLAM : 101.302.321.615
2000 sonrası ortalama günlük kazanç = GÜNCELLENMİŞ TOPLAM KAZANÇ
2000 SONRASI TOPLAM GÜN
=101.302.321.615 / 1807 = 56,06 YTL
2000 SONRASI ORTALAMA YILLIK KAZANÇ = 2000 sonrası ort. günlük kazanç x 360 = 56,06 x 360= 20.181,60 YTL
YENİ TAM AYLIK (YTA) HESABI = ortalama yıllık kazanç x maaş oranı / 12
=20.181,60 x % 65 / 12 = 1.093,17 YTL
YENİ KISMİ AYLIK HESABI =YTA x 2000 sonrası gün / toplam gün
=1.093,17 x 1807 / 9288 =212,68 YTL
2004 SONU MAAŞ TUTARI =EKA + YKA
=498,38 + 212,68 = 711,06 YTL
2005 OCAK'ta EMEKLİ OLANA BAĞLANACAK MAAŞ =2004 sonu maaş tutarı x 2005 ilk 6 ay emekli zammı
=711,06 x % 6 = 753,72 YTL