İzban Ücretleri

Grevde olan izban işçilerinin ücret gelirlerinin tamamı tabloda mevcuttur. Tablonun altındaki açıklamadan anlaşılacağı üzere sene başında %15 vergi dilimiyle çalışan işçilerin meslek gruplarına göre ortalamalarını gösteren gerçek rakamlardır, yani aile-çocuk yardımı alanlar, maaşla birlikte ödenen ikramiyeler iş riski primleri ve diğer tüm tazminatlar hesaplara dahil edilmiştir. Sadece işçinin bordrosuna yansımayan ve banka hesabına yatırılmayan belediyenin bir cebinden alıp bir cebine koyduğu izmirimkart yüklemesi ve ihaleyle yemek veren taşeron firmaya ödenen para- ticket kart yüklemesi var.