İzmir Halkına İzban Grevi Hakkında Duyuru

DEĞERLİ İZMİR HALKININ DİKKATİNE

Bilindiği üzere İZBAN, TCDD ve İzmir Büyükşehir ortaklığındaki bir şirket modeli. Bu şirketin yarısı TCDD’nin diğer yarısı İzmir Büyükşehir Belediyesinin.

İZBAN’da sahip pozisyonunda olan her 2 kurum da diğer şirketlerinin çalışanlarına gelince bonkör oluyor, İZBAN çalışanlarına gelince fakir edebiyatı yapıyor. Şirketin zararından, şirketi zorlarsak kapanacağından bahsediyor. Ancak hayat devam ediyor. İZBAN çalışanları da kendileri için, işverenlerinin diğer şirket çalışanlarına yaptıklarının en azından bir bölümünün uygulanmasını istiyor.

İZBAN çalışanı soruyor; Nerede asgari ücretle çalışan şoför, makinist, teknisyen, gişeci var? Asgari ücretle çalışma İZBAN sahiplerinin hangi kurumunda var? Ne TCDD’de ne İzmir Büyükşehir Belediyesinde olmayan asgari ücret İZBAN’da 304 sendika üyesi işçinin 105’inde çıplak ücret olarak uygulanıyor. Yaklaşık 200 işçi asgari ücretin çok az üstünde ücretle çalışıyor. Buna ilaveten;

  • İZBAN ortaklarının diğer kurumlarında 100 günün üzerinde olan ikramiye İZBAN’da 70 gün.
  • Diğer kurumlarda 300 liraya varan iş güçlüğü tazminatları İZBAN’da 50 ile 80 lira arasında.
  • Diğer kurumlarda 270 liralara varan yakacak yardımı İZBAN’da 40 lira
  • Diğer kurumlarda işyerinde çalışanlar çalıştıkları her yıl için kıdem zammı alırken İZBAN’da 2010 yılından sonra işe girenlerin ücretleri her yıl için 15 TL eksik uygulanıyor. Diğer bir deyişle her yıl yeni bir ücret skalası uygulanıyor.
  • Diğer kurumlarda vardiyalı çalışanlara çalışma düzenleri sürekli değiştiği için % 33’e varan vardiya pirimi uygulanırken İZBAN’da vardiya pirimi 0, yani hiç yok.
  • Diğer kurumlarda en düşük 70 liralarda olan çıplak yevmiye İZBAN’da en yüksek ücret alan meslek grubuna 75 TL teklif olarak sunuldu.

İşveren son teklifinde Sendikamızın çabaları sonucu çıplak taban ücreti 60 TL günlük yövmiyeden aylık 1.800 TL yaptı. Diğer çalışanların çıplak ücretlerine ağırlıklı olarak % 9,8 zam teklif etti.

Mevcutta en yüksek 2.056 lira olan çıplak brüt ücret teklif edilen zamla 2.250 TL ye yükselirken; İkramiye, yakacak, iş güçlüğü tazminatı ve asgari geçim indirimi gibi tüm sosyal yardımlar dahil 2.222 TL net ücrete tekabül etmektedir. İşveren en düşük ücreti alan İZBAN çalışanına ise net 1.843 TL ücret teklifi yapmıştır.

İZBAN işverenimiz maalesef piyasa şartlarını gözetmiyor. Çalışanları arasında ücret adaleti sağlamayı düşünmüyor. Sendikayı pasifsize ederek çalışanları dolaylı yoldan Sendikadan çıkmaya yol açacak tavırlar sergilemeye devam ediyor.

Demiryol İş Sendikası olarak talebimizi sendikal gerçeklerden uzak, tamamen kardeş kurumların ücretlerini dikkate alarak, hatta onlardan genelde % 15 altında bir teklif hazırladık. Sözleşme taslağını katılımcı demokrasinin en iyi örneğini göstererek işyerinde çalışan arkadaşlarımızla birlikte hazırladık. İşverenle yapılan toplu sözleşme toplantılarına ülkemizde başka bir örneği olmayan şekilde işyerinde çalışan arkadaşlarımızla birlikte katılıyoruz. Tüm sözleşme süreci şeffaf ve demokratik şekilde gerçekleşti. Demiryol-İş sendikasının bu şeffaf ve katılımcı anlayışıyla yürüttüğümüz görüşmelerde müzakere süreci tıkanmış ve bizler istemesek de grevin eşiğine işverenimiz tarafından getirildik.

Bu nedenle bugün geldiğimiz noktada talep ettiğimiz ücretler tamamen İZBAN çalışanlarının talepleridir. Gelinen GREV aşaması ise çalışanların aldıkları ücretler nedeniyle çaresizliğidir. Sendikayı adeta geçmiş yıllarda yaptığı gibi ya teklifimi kabul edersiniz ya da yüksek hakem kurulu orada dercesine bir tavırla girmiştir. Ya da ülkenin içinde bulunduğu durumu ve ilan edilen olağanüstü halin arkasına sığınarak çalışanların taleplerinden vazgeçmelerini istemiştir. Yapılan teklifin hak ettiğinizin üstünde olduğunu, teklifin zorlanarak yapıldığını ortaya koyan bir tavır içindedir.

Bizim bu teklifleri kabul etmemiz mümkün görünmemektedir. Temsil ettiğimiz arkadaşlarımızın hakkını alıncaya kadar mücadeleden kaçmayacağımızı bir kez daha açıklıyor kapımızın ve telefonumuzun işverenimize 24 saat açık olduğunu hatırlatıyoruz. Davullu zurnalı törenle, çalışanlarının mutlu olacağı bir sözleşmenin masada imzalanmasının İzban’ın verimini arttıracağını ve tüm İzmir halkının faydasına olacağını en baştan beri söyledik. Her gün 350.000 İzmirliyi taşıyan İZBAN çalışanları akıllarında her an geçim sıkıntısıyla böylesine önemli ve riskli bir işi yapmakta çok zorlanıyorlar. Her gün 350.000 yolcu taşıyanlar olarak istediğimiz Şirket cirosundan aldığımız payın % 0,64 arttırılmasıdır.

Bir başka deyişle günde 350.000, ayda 10 milyon yolcu taşıyan İZBAN’da talebimizle işverenimizin teklifi arasında 304 işçi için aylık 53.111 TL fark kalmıştır.

Hiçbir zaman amacımız olmayan grevin herkes için hayırlı olmasını ve işverenimizin bir an önce çalışanların hakkını teslim ederek grevi sonlandırmasını diliyoruz. BABALAR EVLERİNE MUTLULUK GÖTÜRSÜN İSTİYORUZ. 8 Kasım 2016

     SAYGILARIMIZLA

DEMİRYOL İŞ SENDİKASI