10.11.2010 Sonrası İşe Alınan İşçilerin Hafta Tatili Açıklamaları

10.11.2010 sonrası işe alınan işçilerin hafta tatili açıklamaları

Sendikamızla TCDD arasında imzalanan toplu iş sözleşmesinin 100-107-116-125 ve 134’ncü maddelerine göre hafta tatili her halükarda 7 gün içinde bir gün 24 saatten az olmamak üzere dinlenme verileceği hüküm altına alınmıştır. Ancak hafta tatilinin ne anlama geldiği, nasıl uygulanacağı, hafta tatilinde çalışılması halinde ücretinin nasıl ödeneceği konusunda uygulamada doğan boşluk nedeniyle TCDD ile sendikamız bir araya gelerek 2016/2 sayılı protokolü imzalamış ve TCDD uygulama emrini yayınlamıştır.

Yapılacak uygulamada hata oluşmaması için yaşana bilecek çeşitli örneklerle konuya açıklık getirmek istiyoruz.

SORU 1: TTİ, işçi makinistin hafta tatili Pazar günü müdür?

CEVAP: Hayır. 6 gün 45 saat esasına göre çalışılan bu işlerde hafta tatili 7 nci gündür. Yani haftanın 7 gününden herhangi biri hafta tatili günü olabilir. Sonuç olarak hafta tatili Pazar günüdür diye bir kural yoktur.

SORU 2: Pazar günü çalışan işçi hafta tatilinde çalışmış sayılıp hafta tatili çalışma ücreti alır mı?

CEVAP: Pazar günü çalışan işçinin hafta tatili yani üst üste çalıştığı 7 nci gün pazara gelmişse alır, gelmemişse almaz. (Örnek 1)

SORU 3: Hafta tatili süresi ne kadardır?

CEVAP: Asgari 24 saattir. Bir iş gününün iş bırakma saati ile diğer iş gününün işe başlama saati arasında 24 saatten az olmamak üzere verilen aralar hafta tatili süresi olarak değerlendirilecektir.

SORU 4: 23.15’te iş bırakan işçi için hafta tatili 23.15’te mi, 00.00 damı yoksa 07.00 damı başlayacaktır?

CEVAP: Kanunda, yargı kararlarında ve toplu iş sözleşmesinde hafta tatilinin bir başlama saati yoktur. Bu nedenle verilen örnekte hafta tatili 23.15’te başlar ve ertesi gün en erken 23.15’te son bulan süredir. Hafta tatili ne 00.00 da ne de 07.00 de başlamayacaktır.

SORU 5: 12 saat çalışma 24 saat dinlenme esasına göre çalışanların (07.00-19.00 çalışma 19.00– 19.00 dinlenme esasına göre çalışan işyerleri)  ara verdikleri süreler hafta tatili dinlenmesi yerine geçer mi?

CEVAP: Evet. Kesintisiz ara verilen süre 24 saat olduğundan bu süre hafta tatili yerine geçer. (Örnek 2)

SORU 6: Geçici görevle ve harcırahlı olarak başka bir iş yerine görevlendirilenlerin geçici görev mahallinde ara verdikleri 24 saat ve üstü süreler hafta tatili sayılır mı?

CEVAP: Evet. Bu süreler başka mahalde de olsa dinlenme süresi olduğundan hafta tatili yapmış sayılır. Harcırahından da kesinti yapılmaz.

SORU 7: Hafta tatili veya dinlenme süresi ayda 4 veya 5 günden fazla olabilir mi?

CEVAP: İşyerinin çalışma düzenine, işin durumuna göre verilen aralar veya dinlenmeler 5 günden daha fazla olabilir. Ancak hafta tatilinde çalışma ücreti sadece 7 nci gün çalışmaları için ödenecektir.

SORU 8: Dinlenmeler mutlaka 7 nci günde mi verilecek? 3 üncü yada 5 inci gün dinlenme verilirse ne olur?

CEVAP: Dinlenme veya hafta tatili iş yerinin çalışma düzenine veya işin durumuna göre 2-3 gün arka arkaya da verilebilir, 3-4-5 veya 6 ını günlerde de verilebilir. Bunun önünde engel yoktur. Eğer 7 nci gün gelmeden hafta tatili verilecek olursa hafta tatilinden sonra çalışılmaya başlanan ilk günden itibaren yeni çalışma haftası başlamış olur.

SORU 9: Hafta tatilinde çalışılması halinde hafta tatili süresi kaç saat üzerinden ödenecektir?

CEVAP: Hafta tatili çalışma ücreti 7 nci gün çalışılan süreler kadardır. En son 24 saatlik ara verilen sürenin bitiminden itibaren 24 saatten az aralarla çalışılan günlerin 7 ncisine isabet eden günde çalışılan süre 1 saatte olabilir, 20 saatte olabilir. Sonuç olarak 7 nci günde çalışılan süre dikkate alınacaktır. Bu konuda alt veya üst sınır uygulaması yoktur.

SORU 10: Hafta tatilinde (7 nci Günde) çalışılan süre aylık fiili çalışma süresine dahil edilecek midir?

CEVAP: Evet. Hafta tatilinde (7 nci gün) çalışılan süre aylık fiili çalışma süresine dahil edilecektir.

SORU 11: Hafta tatili günü (7 nci gün) çalışması dahil edilen süreyle aylık normal çalışma süresi aşılıyorsa 7 nci gündeki çalışma süresi de fazla çalışma süresine dahil edilecek midir?

CEVAP: Evet. Hafta tatili (7 nci gün) çalışmasındaki süre de aylık fiili çalışma süresine dahil edilecek ve eğer fiili çalışma süresi normal çalışma süresini geçerse fazla mesai alacağı doğacaktır.

SORU 12: Bir aylık sürede hafta tatili çalışma süresi olarak tespit edilecek süre kaç gün olacaktır?

CEVAP: Bir ayda 30 gün olduğundan bir ayda oluşacak hafta tatili ( 7nci gün ) çalışması en fazla 5 gün olacaktır.

SORU 13: Hafta tatili (7 nci gün çalışma) ücreti nasıl ödenecek?

CEVAP: Hafta tatilinde (7 nci günde) çalışması olan işçinin 7 nci gün çalışma süresi 4011 modelde 8 nci sütunda (gün sütununda) gösterilecektir. Ay içinde yapılan 7 nci gün çalışmalarının toplamı kapakta bayram-genel tatil satırında ya da kapakta yeni oluşturulacak 7 nci gün çalışma süresi satırında gösterilecek.

Örneğin Pazar-bayram saati 30 saat olan haziran 2016 ayında  7,5 saat 7 nci gün çalışması bulunan bir işçinin bayram veya hafta tatili süresi 30 + 7,5 = 37,5 saat gösterilip tahakkuk yapılacaktır. Bu işçi aylık çalışma süresini doldurmamışsa dahi bayram çalışma sütununa ilave edilen 7,5 saatlik hafta tatili çalışması çalışmadan hak edilen süreye ilave edilerek 30 + 7,5 saat =  37,5 saat olarak ödenecektir.

Örnekteki işçinin haziran 2016 daki çalışma süresi aylık normal çalışma süresini geçmişse, yani aylık normal çalışma süresi 195 saat olmasına rağmen çalışılan süre 200 saat olmuşsa bu işçi hafta tatili olarak alacağı 7,5 saatlik ücretin haricinde 5 saatte fazla mesai ücretini % 50 zamlı olarak alacaktır. Örnekteki çalışma işçinin bordrosuna;

Normal Çalışma: 195 saat

Pazar Bayram: 30+7,5 = 37,5 saat

Fazla Mesai: 5 saat (%50 zamlı) olarak yansıyacaktır.

1

2

3

4