GSS Prim Borçları Hakkında

GSS PRİM BORÇLARININ SİLİNMESİ İÇİN   

SON MÜRACAAT TARİHİ

30 EYLÜL 2015

ÖNEMLE DUYURUYORUZ!!!

Değerli arkadaşlar,

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz yıl torba kanun adı altında 6552 sayılı kanun TBMM tarafından çıkarılarak yürürlüğe girmişti. İlgili kanun pek çok konuda düzenleme yapmış ve kamuoyunda daha çok vergi affı olarak yer almıştı.

6552 sayılı kanunun yaptığı düzenlemelerden biri de SGK Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları konusunda olmuştur. Bizleri yakından ilgilendiren konu GSS prim borçları konusu olduğundan ve GSS prim borçlarına af getiren kanuna göre müracaat süresi 30 Eylül tarihinde dolmaktadır. Pek çok arkadaşımızın zarar görmemesi için bu yazıyı yazma gereği duyduk.

Hayatımıza 2008 yılında giren 5510 sayılı GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU toplumda ki herkesi zorunlu olarak sağlık sigortalısı yapmıştı. Buna göre bakmakla yükümlü olunan sigortalı yakınları dışında kalan herkese prim ödeme zorunluluğu getirilmişti. Daha açık anlatacak olursak 18 yaşını geçmiş ve okumayan erkek çocukları ile her halükarda 25 yaşını geçmiş erkek çocukları GSS li olmuştur. Yani aynı evde yaşansa dahi sağlık hizmetleri için gelir durumuna göre prim ödemesi zorunlu hale gelmiştir. SGK bu kanuna göre herkesi GSS li yapmış ve kişinin adına GSS primi tahakkuk ettirmiştir. Bu durumda yakını olanlar e DEVLET üzerinden GSS prim borçlarını görebilirler.

Sizlere asıl anlatmak istediğimiz ise daha sonra çıkarılan 6552 sayılı torba kanunun getirileri konusundadır. Yukarıda sözünü ettiğimiz GSS prim borçlarına af

getirilmiştir. Ancak bu aftan yararlanmak için GSS zorunlusu olan kişinin gelir testi

yaptırarak prim sınıfının belirlenmesi için SGK ya müracaat etmesi zorunludur. İşte bu aftan yararlanmak için 30 Eylül 2015 son gündür.

18 yaşını geçmiş okumayan oğlu olanlar, okusa bile 25 yaşını geçmiş oğlu olanlar, herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi çalışmayan veya emekli olmayan anne babası veya yakını olanlar en geç 30 Eylül 2015 tarihine kadar mutlaka bulundukları yerin SGK müdürlüğüne giderek gelir testi talebinde bulunmaları gerekmektedir. Kanunun önemi gereği ve geriye dönük borçların ödenmesinde zorlanmamak için aftan yararlanmanız menfaatiniz gereğidir.

GSS PRİM BORÇLARININ SİLİNMESİ

İÇİN SON MÜRACAAT TARİHİ

30 EYLÜL 2015

ÖNEMLE DUYURUYORUZ!!!

Hüseyin ERVÜZ                 İzzet CEVİZ

  Şube Başkanı                   Şube Sekreteri